Sfe – GCA0-41 İzoark Eldiven
12 Nisan 2017
1000V İzolasyon Halısı
12 Nisan 2017
Tümünü Görüntüle
Sfe – Ttcl İzole Halı

Sfe – Ttcl İzole Halı


Kişisel koruyucu donanımlara ilave olarak izole halılar personelin
yerle temasını keser. İhtiyaç duyulan sınıf(IEC61111standart
Ek A maddesi) en yüksek nominal gerilime göre seçilmelidir.
Basit kullanım ve bakım kurallarına uyulmalıdır (IEC61111standart
ek B maddesi). Bu kurallar, her halıda görünür şekilde işaretleme
renk kodlaması bulunmasıdır. IEC 61111 standartlarına göre